Find Profile:  1 record found

You are browsing a single profile, Click here to return to the Browse Countries Screen

 


1
Save
Print
Mail this profile  

Mondzain, Simon [1890-1979. Poland/France. Painter]

 

Simon Mondzain [also known as Simon Mondszajn; Simon François Stanislas Mondza… subscribers only


Bibliography

1. Bobrowska-Jakubowska, Ewa; Winiarski, Artur; and Baudinet-Lindber, Raya. Simon Mondzain Warsaw: MUZA, 2012

2. Guehenno, Jean. Simon Mondzain Paris: Gallimard, 1948

See: 1 Page for Mondzain, Simon in ReView